Bán hàng có hàng khuyến mãi, biếu tặng

Hạch toán

1. Hàng khuyến mãi không chịu thuế:

 • Không hạch toán doanh thu cho hàng khuyến mãi.
 • Hạch toán giá vốn hàng khuyến mãi:

Nợ TK 632, 641                       Giá vốn hàng bán; Chi phí bán hàng 

Có TK 155, 156         Thành phẩm; Hàng hóa

2. Hàng khuyến mãi chịu thuế:

 • Không hạch toán doanh thu cho hàng khuyến mãi.
 • Hạch toán giá vốn hàng khuyến mãi:

Nợ TK 632, 641                        Giá vốn hàng bán; Chi phí bán hàng

Có TK 155, 156          Thành phẩm; Hàng hóa

 • Hạch toán thuế GTGT hàng khuyến mãi:

Nợ TK 632, 641                       Giá vốn hàng bán; Chi phí bán hàng

Có TK 3331                Thuế GTGT phải nộp

Hướng dẫn thực hiện

1. Hàng khuyến mãi không chịu thuế:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, loại khuyến mãi, mã kho, số lượng, giá bán, tài khoản doanh thu, tài khoản vật tư, tài khoản giá vốn, giá vốn, tiền vốn,…
  • Lưu ý: tại trường Khuyến mãi chọn = 1 – Hàng khuyến mãi không chịu thuế.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng (hóa đơn tự in, đặt in), Chứng từ hạch toán (ghi sổ),…

2. Hàng khuyến mãi chịu thuế:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, loại khuyến mãi, mã kho, số lượng, giá bán, tài khoản doanh thu, tài khoản vật tư, tài khoản giá vốn, tài khoản chi phí khuyến mãi, giá vốn, tiền vốn,…
  • Lưu ý: tại trường Khuyến mãi chọn = 2 – Hàng khuyến mãi chịu thuế.
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng (hóa đơn tự in, đặt in), Chứng từ hạch toán (ghi sổ),…

Lưu ý

 • Mã giao dịch : cho phép tạo các mã giao dịch bán hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Mã thanh toán: cần phải cập nhật nếu Doanh nghiệp có theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn (xem thêm hướng dẫn Quản lý công nợ theo hóa đơn).
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in). Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trường Khuyến mãi gồm có các tùy chọn sau:

0 – Hàng bán 

1 – Hàng khuyến mãi không chịu thuế

2 – Hàng khuyến mãi chịu thuế

3 – Hàng cho, biếu, tặng (chịu thuế tương tự loại 2).

 • Giá bán: ngầm định theo chính sách giá khai báo tại Cập nhật giá bán (nếu có), được phép sửa lại.
 • Giá vốn:  người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng bán khai báo tại Danh mục hàng hóa, vật tư). 

  • Đối với phương pháp Giá đích danh: tích chọn ô Giá đích danh và tự cập nhật Giá vốn (có thể tham khảo giá từ các phiếu nhập bằng cách chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu).
  • Đối với các phương pháp Trung bình tháng, Trung bình di động theo ngày, Nhập trước xuất trước (NTXT): hệ thống tự động tính vào cuối kỳ (xem hướng dẫn chi tiết tại đây). 
  • Trường hợp cần áp giá đích danh tại một chứng từ nào đó (đối với vật tư tính giá theo phương pháp Trung bình tháng, Trung bình di động theo ngày, NTXT): tích chọn ô Giá đích danh và nhập vào Giá vốn. Riêng phương pháp NTXT thì sau khi tích vào ô Giá đích danh, phải chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu để chỉ định giá đích danh từ phiếu nhập nào).
 • Tài khoản doanh thu:
  • Đối với mặt hàng khuyến mãi (Khuyến mãi = 1, 2, 3) thì chương trình ngầm định theo Tài khoản chi phí khuyến mãi khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư (nếu có), được phép sửa lại. Tài khoản này chỉ phục vụ truy vấn khi lên báo cáo, không tham gia hạch toán vì hàng khuyến mãi không ghi nhận doanh thu.
 • Tài khoản giá vốn:
  • Nếu khuyến mãi có kèm điều kiện (chỉ khuyến mãi khi mua hàng,…): nhập vào tài khoản giá vốn hàng bán (TK 632) .
  • Nếu khuyến mãi không kèm điều kiện (không cần mua hàng vẫn được khuyến mãi): nhập vào tài khoản chi phí bán hàng (TKk 641).
 • Tài khoản chi phí khuyến mãi:
  • Trường này chỉ sử dụng trong trường hợp khuyến mãi chịu thuế (tức Khuyến mãi = 2 – Khuyến mãi chịu thuế, hoặc =  3 – Hàng cho, biếu, tặng) để hệ thống hạch toán đối ứng với tài khoản thuế. 
  • Chương trình ngầm định theo Tài khoản chi phí khuyến mãi khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư (nếu có), được phép sửa lại.
  • Tùy vào khuyến mãi có kèm điều kiện hay không kèm điều kiện mà giá trị nhập vào trường này có thể là tài khoản giá vốn (TK 632) hoặc tài khoản chi phí bán hàng (TK 641).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 26 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap