Bán hàng có ứng trước ngoại tệ

Hạch toán

  • Hạch toán doanh thu 

Nợ TK 131                        Phải thu khách hàng (theo tỷ giá ứng trước và tỷ giá ngày giao dịch)

Có TK 511             Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo tỷ giá ứng trước và tỷ giá

                                ngày giao dịch)

        Có TK 3331           Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (theo tỷ giá ngày giao dịch)

  • Hạch toán giá vốn

Nợ TK 632                        Giá vốn hàng bán

       Có TK 155, 156      Thành phẩm; Hàng hóa

Hướng dẫn thực hiện 

  • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, Hoá đơn dịch vụ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Hoa don xuat khau co ung truoc 2

  • Tại trường Tỷ giá: nhâp vào tỷ giá ngày giao dịch (tỷ giá mua vào của Ngân hàng nơi chỉ định khách hàng thanh toán).
  • Thẻ ứng trước: nhập vào số tiền ngoại tệ và tỷ giá tại thời điểm người mua ứng trước tiền hàng hoặc nhấn vào nút Lấy dữ liệu trên thanh công cụ để chọn chứng từ thu ứng trước. 

Hoa don xuat khau co ung truoc - tab ung truoc 2

  • Nhấn Lưu.
  • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Hoa don xuat khau co ung truoc - hach toan

Lưu ý

  • Theo qui định, hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu theo tỷ giá ứng trước (ứng với số tiền ngoại tệ ứng trước) và theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch (ứng với số tiền còn lại của hoá đơn). Riêng tiền thuế (nếu có) vẫn phải ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch.
  • Để hiển thị thẻ ứng trước trên màn hình nhập liệu, người dùng liên hệ nhân viên tư vấn FAST để được hỗ trợ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 26 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap