Bán hàng thông qua đại lý

Hạch toán

1. Chuyển hàng gửi bán đại lý:

Nợ TK 157                                     Hàng gửi đi bán

Có TK 155, 156          Thành phẩm; Hàng hóa

2. Lập hóa đơn bán hàng cho đại lý:

 • Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 111,112, 131                 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                 Thuế GTGT phải nộp

 • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                                 Giá vốn hàng bán

Có TK 157                   Hàng gửi đi bán

Hướng dẫn thực hiện

1. Chuyển hàng gửi bán đại lý:

2. Lập hóa đơn bán hàng cho đại lý:

 • Định kỳ, Đại lý sẽ thông báo số lượng hàng bán được thực tế để Doanh nghiệp xuất hóa đơn tương ứng.
 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn bán hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, tài khoản nợ, mã thanh toán, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá bán, tài khoản doanh thu, tài khoản kho, tài khoản giá vốn, giá vốn, tiền vốn,…
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu xuất kho).

 • Khai báo thẻ Khác: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in: Phiếu xuất kho, Hóa đơn bán hàng (hóa đơn tự in, đặt in), Chứng từ hạch toán (ghi sổ),…

Lưu ý

 • Mã giao dịch : cho phép tạo các mã giao dịch bán hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
 • Mã thanh toán: cần cập nhật nếu doanh nghiệp có theo dõi công nợ khách hàng. Nếu không thì một số báo cáo liên quan đến hạn thanh toán sẽ không lên được số liệu.
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in). Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Mã kho: chọn mã kho đại lý. Mã kho đại lý được khai báo trong Danh mục kho hàng (có tích chọn vào ô Đại lý).
 • Tài khoản kho: nếu mặt hàng bán có khai báo Tài khoản đại lý (157) trong Danh mục hàng hóa, vật tư thì chương trình sẽ ngầm định theo tài khoản này, ngược lại sẽ ngầm định theo tài khoản khai báo tại trường Tài khoản vật tư (155, 156,…). Trường hợp muốn sửa lại Tài khoản kho ngay trên hóa đơn bán hàng thì phải tích chọn vào ô Sửa tk vật tư trong Danh mục hàng hóa, vật tư.

 • Giá bán: ngầm định theo chính sách giá khai báo tại Cập nhật giá bán, được phép sửa lại.
 • Giá vốn:  người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng bán khai báo tại Danh mục hàng hóa, vật tư).

  • Đối với phương pháp Giá đích danh: tích chọn ô Giá đích danh và tự cập nhật Giá vốn (có thể tham khảo giá từ các phiếu nhập bằng cách chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu).
  • Đối với các phương pháp Trung bình tháng, Trung bình di động theo ngày, Nhập trước xuất trước (NTXT): hệ thống tự động tính vào cuối kỳ (xem hướng dẫn chi tiết tại đây). 
  • Trường hợp cần áp giá đích danh tại một chứng từ nào đó (đối với vật tư tính giá theo phương pháp Trung bình tháng, Trung bình di động theo ngày, NTXT): tích chọn ô Giá đích danh và nhập vào Giá vốn. Riêng phương pháp NTXT thì sau khi tích vào ô Giá đích danh, phải chọn biểu tượng Xem phiếu nhập trên thanh công cụ màn hình nhập liệu để chỉ định giá đích danh từ phiếu nhập nào).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 24 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap