Bảng kê công nợ theo hóa đơn

Chức năng

  • Báo cáo tình hình công nợ của khách hàng chi tiết theo hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Bán hàng\ Báo cáo công nợ hóa đơn\ Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn.

Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn - Đkl

  • Khai báo một số điều kiện lọc: ngày hạch toán, được thanh toán đến ngày,…
    • Số dư hóa đơn: 

1 – Tất cả: báo cáo lên số liệu cho tất cả các hóa đơn đã thanh toán hết, thanh toán một phần, thanh toán thừa (số dư âm),…

0 – Lớn hơn 0: chỉ lên số liệu của các hóa đơn còn phải thu.

    • Loại: 

1 – In các hóa đơn đã tất toán: lên số liệu của cả hóa đơn đã tất toán.

0 – Không: chỉ lên các hóa đơn còn phải thu.

  • Nhấn Nhận.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Bảng kê công nợ theo hóa đơn - Báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 8 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap