1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo thuế
  4. Thuế giá trị gia tăng
  5. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

  • Màn hình kết quả:

Bảng kê hóa đơn, chừng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Báo cáo

Xem thêm hướng dẫn trường Loại kê khai tại đây.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 3 Tháng Một, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap