1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo thuế
  4. Thuế giá trị gia tăng
  5. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án, đầu tư.

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dự án đầu tư - Điều kiện lọc

  • Màn hình kết quả:

Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư - BC

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 29 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap