1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo thuế
  4. Thuế giá trị gia tăng
  5. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bảng kê hóa đơn, chúng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Điều kiện lọc

  • Màn hình kết quả:

Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa mua vào - Bc

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 26 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap