Bảng tính khấu hao tài sản

Chức năng

  • Dùng để kiểm tra tính chính xác của số liệu sau khi tính khấu hao, theo dõi tình hình khấu hao của tài sản trong kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản\ Báo cáo khấu hao TSCĐ\ Bảng tính khấu hao TSCĐ.

Bảng tính khấu hao TSCĐ - Đk lọc

  • Khai báo một số điều kiện lọc và nhấn Nhận.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Bảng tính khấu hao TSCĐ - Bc

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 8 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap