Báo cáo chi tiết tăng, giảm tài sản

Chức năng

  • Dùng để theo dõi chi tiết tình hình tăng hoặc giảm của tài sản phát sinh trong kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản\ Báo cáo tăng giảm TSCĐ\ Báo cáo chi tiết tăng\giảm TSCĐ.

Báo cáo chi tiết tăng, giảm TSCD - Đk lọc

  • Khai báo một số điều kiện lọc và nhấn Nhận.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Báo cáo chi tiết tăng, giảm TSCD - Bc

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 8 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap