Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm tài sản

Chức năng

  • Theo dõi chi tiết tình hình tăng, giảm tài sản của doanh nghiệp trong kỳ, cung cấp các thông tin chi tiết về nguyên giá đầu kỳ, nguyên giá tăng, nguyên giá giảm, khấu hao trong kỳ, nguyên giá cuối kỳ,…của từng tài sản.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản\ Báo cáo tăng giảm TSCĐ\ Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ.

Báo cáo chi tiết tình hình tăng, giảm TSCD - Đk lọc

  • Khai báo một số điều kiện lọc và nhấn Nhận.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm TSCĐ - Bc

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 8 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap