1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo thuế
 4. Khác
 5. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Chức năng

 • Dùng làm căn cứ đối chiếu số liệu với Chi cục thuế.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 • Màn hình lọc:

Tạo mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 1

  • Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo đã có sẵn để sửa hoặc sao chép sang mẫu mới hoặc để xóa.
  • Loại: 

1 – Tạo mẫu: dùng để tạo mẫu báo cáo mới theo nhu cầu (nếu cần).

2 – Sửa mẫu: dùng để sửa mẫu báo cáo đã có sẵn.

3 – Xóa: dùng để xóa mẫu báo cáo đã có sẵn. Lưu ý: muốn xóa phải tích thêm vào ô Xác nhận xóa mẫu báo cáo để tránh thao tác xóa nhầm.

 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Tạo mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - Tạo mới

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Số thứ tự in: số thứ tự hiển thị trên mẫu in (theo mẫu qui định).
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • In:

1 – Có in: chỉ tiêu sẽ được hiển thị trên các mẫu in báo cáo dạng PDF và Excel.

0 – Không in: chỉ tiêu vẫn được hiện trên màn hình kết quả báo cáo nhưng không hiển thị trên mẫu in dạng PDF và Excel. Các chỉ tiêu này thường là các chỉ tiêu khai báo trung gian để tổng hợp số liệu cho các chỉ tiêu chính thức.

  • Cách tính:

0 – Tính theo mã số: dùng cho chỉ tiêu được tính toán từ kết quả của các chỉ tiêu khác (theo khai báo tại trường Công thức).

1 – Tính theo số phát sinh: dùng cho chỉ tiêu cần lấy theo số phát sinh. Chương trình sẽ dựa vào khai báo tại trường Tài khoản\Tài khoản đối ứng.

  • Tài khoản: danh sách tài khoản cần lấy số liệu.
  • Tài khoản đối ứng: tài khoản đối ứng với Tài khoản cần lấy số liệu. Thông tin này chỉ có ý nghĩa khi cách tính là 1 – Tính theo số phát sinh.
  • Công thức: cho phép khai báo khi chọn cách tính là 0 – Tính theo mã số, có thể cộng hay trừ các mã số đã được khai báo lại với nhau và phải được thể hiện trong dấu ngoặc vuông [ ].

Ví dụ: chỉ tiêu 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa mã số 11 bằng các chỉ tiêu có mã số sau trừ  với nhau: [11A]-[11B]-[11C]-[11D]-[11E]-[11F].

 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
 • Màn hình lọc:

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - Điều kiện lọc

 • Mẫu in báo cáo:

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - BC

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 21 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap