Báo cáo tình trạng giao dịch ngân hàng

Chức năng

  • Báo cáo hiển thị tình trạng của các giao dịch chuyển ngân hàng điện tử.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tiền\ Kết nối ngân hàng…\ Báo cáo tình trạng giao dịch ngân hàng.
  • Màn hình điều kiện lọc: chọn mã ngân hàng điện tử cần xem báo cáo và nhấn Nhận.

  • Màn hình kết quả:

  • Giải thích một số tính năng trên thanh công cụ tại màn hình kết quả báo cáo:
    • Cập nhật trạng thái giao dịch từ ngân hàng: dùng để cập nhật lại trạng thái cho các giao dịch từ hệ thống ngân hàng về phần mềm kế toán. Dữ liệu sẽ được hiển thị ở cột trạng thái giao dịch.
    • Xem nội dung: dùng để xem nội dung lỗi do ngân hàng trả về đối với các giao dịch có trạng thái = 3 – Lỗi hoặc xem mã giao dịch của ngân hàng khi chuyển khoản thành công.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 20 Tháng Hai, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap