Báo cáo tổng hợp hàng bán

Chức năng

 • Báo cáo tổng hợp số lượng và doanh thu thuần bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – Doanh thu trả lại.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Báo cáo bán hàng\ Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần.

Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần - Đkl 1

 • Thẻ Lựa chọn:

Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần - Đk lọc 2

  • Nhóm theo: báo cáo sẽ nhóm theo đối tượng được chọn Không phân nhóm\Loại vật tư\Nhóm vật tư.
  • Tính phát sinh điều chuyển: chương trình sẽ tính các phát sinh liên quan điều chuyển khi lên báo cáo, ngược lại các phát sinh này sẽ được loại ra nếu chọn là không.
 • Thẻ giao dịch: cho phép người dùng tích chọn các mã giao dịch cần lên báo cáo.

Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần - Đk lọc 3

 • Thẻ khác: hỗ trợ lọc chi tiết theo một số trường tự do nếu cần.

Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần - Đk lọc 4

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Báo cáo tổng hợp hàng bán thuần - Báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 7 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap