Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

1. Khai báo tài khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá

Chức năng

 • Khai báo các tài khoản có gốc ngoại tệ cần đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ theo qui định.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tổng hợp/ Khai báo/ Khai báo các bút toán chênh lệch tỷ giá

Khai bao but toan danh gia chenh lech ty gia

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Số thứ tự: số thứ tự ưu tiên thực hiện trước sau cho các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá tự động.
  • Tài khoản: khai báo tài khoản cần đánh giá. 
  • Tài khoản chênh lệch: khai báo tài khoản ghi nhận chênh lệch lãi, lỗ do đánh giá.
 • Nhấn Lưu.

2. Tạo bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Chức năng

 • Dùng để tạo các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các tài khoản khai báo.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tổng hợp/ Bút toán tự động cuối kỳ/ Bút toán chênh lệch tỷ giá

but toan danh gia chenh lech ty gia - dk loc

 • Chọn kỳ/năm/mã ngoại tệ cần tạo bút toán đánh giá.
 • Nhập tỷ giá đánh giá theo qui định cho từng loại tài khoản (tài khoản tiền, tài khoản công nợ phải thu, tài khoản công nợ phải trả).
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình hiện các tài khoản cần tạo bút toán đánh giá:

but toan danh gia chenh lech ty gia cuoi ky - browse

 • Giải thích một số nút xử lý trên thanh công cụ:
  • Nút Tạo bút toán: tạo các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các tài khoản được chọn.
  • Nút Xoá bút toán: xoá các bút toán đánh giá đã được tạo trước đó.
 • Lưu ý:
  • Chọn các tài khoản đánh giá (cùng loại) tương ứng với Tỷ giá đánh giá cập nhật ở màn hình điều kiện lọc để thực hiện. Khi thực hiện đánh giá cho các tài khoản thuộc loại khác thì phải cập nhật lại Tỷ giá đánh giá tương ứng.
  • Trường hợp không muốn thao tác cập nhật Tỷ giá đánh giá nhiều lần (tương ứng cho các loại tài khoản khác nhau) thì có thể sử dụng chức năng Cập nhật tỷ giá đánh giá (thuộc phân hệ Tổng hơp/ Bút toán tự động cuối kỳ/…) để cập nhật trước tỷ giá đánh giá cho các tài khoản.
  • 1. Màn hình cập nhật tỷ giá đánh giá cho 1 tài khoản:

Cap nhat ty gia danh gia - them moi

  • 2. Tiện ích Tạo tỷ giá đánh giá tự động (biểu tượng trên thanh Công cụ), cho phép cập nhật tỷ giá đánh giá đồng thời cho nhiều tài khoản cùng loại:

Cap nhat ty gia danh gia - them moi nhieu tk

  • 3. Khi tạo bút toán đánh giá, chương trình sẽ ưu tiên đánh giá theo tỷ giá cập nhật ở chức năng này (nếu có). 
 • Báo cáo kiểm tra kết quả đánh giá:
  • Bảng kê chứng từ (lọc mã chứng từ = PK6).
  • Sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan.

but toan danh gia chenh lech ty gia - bang ke

 • In chứng từ hạch toán (lưu sổ): vào phân hệ Tổng hơp/ Bút toán tự động cuối kỳ/ In các bút toán tự động.

but toan danh gia chenh lech ty gia - in

Cập nhật vào 16 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap