Cập nhật mã nhà cung cấp cho hóa đơn đầu vào

Chức năng

 • Dùng để tạo mã nhà cung cấp tự động cho những hóa đơn đầu vào có thông tin MST người bán chưa tồn tại trong danh mục nhà cung cấp.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào chức năng Mua hàng\ Hóa đơn đầu vào\ Cập nhật mã nhà cung cấp cho hóa đơn đầu vào.
 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả:

 • Tạo mã nhà cung cấp tự động

  • Tích chọn các dòng cần tạo mã nhà cung cấp và nhấn nút Tạo mã nhà cung cấp tự động trên thanh công cụ.
  • Mã nhà cung cấp: ngầm định theo thứ tự ưu tiên 1 là Khai báo tham số ngầm định theo người sử dụng (nếu có), ưu tiên 2 là khai báo tham số tùy chọn Mã nhà cung cấp tự động (nếu có) và cho phép sửa lại.

Một số biến thông tin cho phép tạo mã nhà cung cấp tự động:

[taxcode]: mã số thuế.

dd: ngày hiện tại.

mm: tháng hiện tại.

yyyy: năm hiện tại.

#: số thứ tự.

Ví dụ: NCC[TAXCODE]-> tạo tự động sinh ra mã NCC0312376022,…

  • Tài khoản ngầm định/Mã thanh toán: cho phép khai báo các thông tin ngầm định khi tạo mã nhà cung cấp mới.
  • Các thông tin khác được ngầm định từ hóa đơn đầu vào: tên nhà cung cấp, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng,…
  • Nhấn Nhận.
Cập nhật vào 22 Tháng Một, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap