Cho nhân viên vay, tạm ứng

Hạch toán

Nợ TK 1388, 141             Phải thu khác; Tạm ứng

      Có TK 111, 112         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,
 • Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Cho nhân viên vay, tạm ứng - Ctừ hạch toán

Lưu ý

 • Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ nhân viên chi tiết theo từng chứng từ vay, tạm ứng (tương tự như Quản lý công nợ theo hóa đơn ở phân hệ Bán hàng):

  • Tích chọn ô Theo dõi thanh toán để chương trình lưu riêng chứng từ vào tệp theo dõi công nợ theo hạn thanh toán (giống như hóa đơn ở phân hệ Bán hàng – Công nợ phải thu).
  • Mã thanh toán: dùng để theo dõi công nợ theo hạn thanh toán.
  • Số chứng từ, Ngày chứng từ: dùng để quản lý công nợ theo chứng từ, được ngầm định bằng số chứng từ, ngày hạch toán ở phần thông tin chung, được phép sửa lại. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 13 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap