Danh mục hợp đồng

Chức năng

 • Dùng để khai báo các hợp đồng mua hàng, bán hàng cần theo dõi và quản lý. Thông tin hợp đồng cần phải được chỉ định mỗi khi cập nhật số liệu phát sinh liên quan đến nhập xuất vật tư, mua hàng, bán hàng, thu tiền, chi tiền,…làm cơ sở để lên các báo cáo theo hợp đồng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Danh mục…\ Danh mục hợp đồng.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
 • Khai báo thông tin chính: mã hợp đồng, tên hợp đồng, ngày ký hợp đồng, số hợp đồng, theo dõi số dư,…

Danh mục hợp đồng 1

 • Khai báo các thông tin khác: nhóm 1, 2, 3, Ghi chú.

Danh mục hợp đồng 2

 • Lưu ý:
  • Theo dõi số dư: chọn 1 – Có để có thể nhập liệu được số dư đầu kỳ sử dụng chương trình theo hợp đồng và cuối kỳ kết chuyển số dư hợp đồng sang kỳ sau cho các tài khoản cần theo dõi.
  • Nhóm hợp đồng 1, 2, 3: dùng để phân nhóm các hợp đồng theo các tiêu chí khác nhau, phục vụ khi lọc dữ liệu và lên báo cáo phân tích, thống kê theo nhóm.
 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 27 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap