Danh mục kho hàng

Chức năng

  • Dùng để khai báo các kho hàng hoá, vật tư tại Doanh nghiệp. Ngoài ra, tuỳ vào các yêu cầu nghiệp vụ thực tế phát sinh, người dùng có thể tạo các mã kho hàng gởi đi bán (kho đại lý), kho hàng đang đi trên đường,… để theo dõi và quản lý.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tồn kho\ Danh mục…\ Danh mục kho.
  • Riêng phiên bản Dịch vụ vào phân hệ Mua hàng\ Danh mục…\ Danh mục kho hàng.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục kho hàng

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Nhóm kho:  trường hợp khai báo tham số Cách tính giá trung bình = Giá chung, Tính giá trung bình chung cho các kho theo nhóm kho = Có thì phải khai báo tại trường này.
    • Đại lý: tích chọn nếu là kho đại lý (hàng gửi bán). Khi nhập xuất liên quan đến kho đại lý, hệ thống tự động ngầm định theo Tài khoản đại lý khai báo trong Danh mục hàng hoá, vật tư.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 19 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap