Danh mục loại thông tin chữ ký

Chức năng

  • Dùng để khai báo tiêu chí xác định tự động cho từng loại chữ ký trên mẫu in chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Hệ thống\ Thông tin chữ ký…\ Danh mục thông tin chữ ký.
  • Màn hình điều kiện lọc: chọn mã chữ ký cần khai báo.

  • Màn hình kết quả lọc: tùy theo từng mã chữ ký sẽ hiển thị các loại khác nhau.

  • Đứng tại một dòng trên màn hình kết quả, nhấn Sửa, khai báo Mức độ ưu tiên và nhấn Lưu.

  • Lưu ý:
    • Mức ưu tiên = 0: ưu tiên nhất.
    • Nếu cùng mức độ ưu tiên thì sẽ xét Mã loại tăng dần.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 16 Tháng Tám, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap