Danh mục nhóm phí

Chức năng

  • Danh mục nhóm phí dùng để phân nhóm các khoản mục chi phí, doanh thu có cùng tính chất. Hệ thống cho phép phân nhóm theo 3 tiêu chí khác nhau thông qua trường Loại nhóm = 1/2/3.
  • Việc phân nhóm phục vụ cho việc lọc dữ liệu và lên báo cáo thống kê, phân tích theo nhóm.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào menu Tổng hợp\ Quản trị phí\ Danh mục nhóm phí.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục nhóm phí

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Loại nhóm: ứng với mỗi loại nhóm là một tiêu chí cần phân nhóm, cho phép khai báo nhiều mã nhóm chi phí, doanh thu trong cùng một loại nhóm.
    • Mã nhóm: tạo các mã nhóm chi phí, doanh thu khác nhau trong cùng 1 loại nhóm.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Sáu, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap