Danh mục nhóm CCDC

Chức năng

  • Danh mục nhóm CCDC dùng để phân nhóm các CCDC có cùng tính chất. Hệ thống cho phép phân nhóm theo 3 loại tiêu chí khác nhau thông qua trường Loại nhóm = 1/2/3.
  • Việc phân nhóm CCDC phục vụ cho việc lọc dữ liệu và lên báo cáo thống kê, phân tích theo nhóm.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Công cụ/ Danh mục…/ Danh mục nhóm CCDC.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục phân nhóm CCDC

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Loại nhóm: ứng với mỗi loại nhóm là một tiêu chí cần phân nhóm, cho phép khai báo nhiều mã nhóm CCDC trong cùng một loại nhóm.
    • Mã nhóm: tạo các mã nhóm CCDC khác nhau trong cùng 1 loại nhóm.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Sáu, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap