Danh mục phân nhóm khách hàng

Chức năng

  • Danh mục phân nhóm khách hàng dùng để phân nhóm các khách hàng có cùng tính chất. Hệ thống cho phép phân nhóm theo 3 loại tiêu chí khác nhau thông qua trường Loại nhóm = 1/2/3.
  • Việc phân nhóm khách hàng phục vụ cho việc lọc dữ liệu và lên báo cáo thống kê, phân tích theo nhóm.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Bán hàng\ Danh mục…\ Danh mục phân nhóm khách hàng.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục nhóm khách hàng

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Loại nhóm: ứng với mỗi loại nhóm là một tiêu chí cần phân nhóm, cho phép khai báo nhiều mã nhóm khách hàng trong cùng một loại nhóm.
    • Mã nhóm: tạo các mã nhóm khách hàng khác nhau trong cùng 1 loại nhóm.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Sáu, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap