Danh mục nhóm TSCĐ

Chức năng 

  • Danh mục nhóm tài sản dùng để phân nhóm các tài sản có cùng tính chất. Hệ thống cho phép phân nhóm theo 3 loại tiêu chí khác nhau thông qua trường Loại nhóm = 1/2/3.
  • Việc phân nhóm tài sản phục vụ cho việc lọc dữ liệu và lên báo cáo thống kê, phân tích theo nhóm.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản/ Danh mục…/ Danh mục phân nhóm TSCĐ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục phân nhóm TSCD

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Loại nhóm: ứng với mỗi loại nhóm là một tiêu chí cần phân nhóm, cho phép khai báo nhiều mã nhóm tài sản trong cùng một loại nhóm.
    • Mã nhóm: tạo các mã nhóm tài sản khác nhau trong cùng 1 loại nhóm.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 26 Tháng Sáu, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap