Danh mục phí

Chức năng

  • Danh mục phí dùng để khai báo các khoản mục chi phí, doanh thu cần theo dõi chi tiết, làm căn cứ để lên các báo cáo thống kê, phân tích chi phí, doanh thu.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào menu Tổng hợp\ Quản trị phí\ Danh mục phí.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Danh mục phí

  • Giải thích một số trường thông tin:
    • Bộ phận: khai báo bộ phận phát sinh chi phí. Trường hợp mã phí dùng chung cho nhiều bộ phận thì không cần khai báo.
    • Nhóm phí 1, 2, 3: khai báo các nhóm phí cho mã phí. Đây là các trường thông tin dùng để phân nhóm các chi phí theo nhiều tiêu chí khác nhau,  dùng để phân tích báo cáo theo nhóm phí.
  • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với danh mục.

Cập nhật vào 31 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap