Điều chỉnh giá hàng bán

Hạch toán

1. Điều chỉnh giảm giá:

Nợ TK 5213                             Giảm giá hàng bán

Nợ TK 3331                             Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112, 131       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

2. Điều chỉnh tăng giá:

Nợ TK 111, 112, 131               Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

Có TK 511                         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331                       Thuế GTGT phải nộp

Hướng dẫn thực hiện

1. Điều chỉnh giảm giá:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh, giảm giá…\ Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản đối ứng,…
 • Khai báo thẻ Khác:

  • Tên khách hàng/Địa chỉ/ Mã số thuế: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.
  • Loại kê khai: ngầm định = 1 – Kê khai cùng kỳ khi thêm mới chứng từ

1 – Kê khai cùng kỳ: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ nào khai thuế kỳ đó. Lưu ý: các chứng từ để rỗng trường này xem như kê khai cùng kỳ.

2 – Kê khai kỳ trước: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ này nhưng muốn khai thuế cho kỳ trước do hóa đơn bị điều chỉnh thuộc kỳ trước. Lưu ý: theo quy định chỉ cho phép chọn loại này khi kỳ trước chưa nộp tờ khai thuế. Ngoài ra, theo quy định còn cho phép nếu không chọn loại này thì có thể chọn loại 3 – Kê khai bổ sung tại HTKK (xem bên dưới). 

3 – Kê khai bổ sung tại HTKK: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ này nhưng không được phép lên tờ khai kỳ này do hóa đơn bị điều chỉnh thuộc các kỳ kê khai thuế trước đó đã nộp tờ khai. Lưu ý: khi chọn loại này thì người dùng cần khai bổ sung ở phần mềm HTKK và tạo bút toán điều chỉnh trên chương trình (nếu có).

9 – Khác: không lên tờ khai, dùng cho các trường hợp đặc thù khác (dự phòng khi cần).

Lưu ý: loại 1/2/3 cho phép lọc khi lên các báo cáo thuế, loại 9 không ghi sổ thuế nên không lên bất kỳ báo cáo thuế nào.

 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

2. Điều chỉnh tăng giá:

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn điều chỉnh, giảm giá…\ Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản công nợ, ngày hạch toán, trạng thái,…
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản đối ứng,…
 • Khai báo thẻ Khác:

  • Tên khách hàng/Địa chỉ/ Mã số thuế: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.
  • Loại kê khai: ngầm định = 1 – Kê khai cùng kỳ khi thêm mới chứng từ.
 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

  • Cho phép chọn hóa đơn bán hàng cần điều chỉnh. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bị điều chỉnh và người dùng sửa lại.
  • Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì bắt buộc phải sử dụng tính năng này để hệ thống ghi nhận hóa đơn nào điều chỉnh cho hóa đơn nào (xem thêm hướng dẫn Phát hành hóa đơn điện tử).
 • Mã thanh toán: cần phải cập nhật nếu Doanh nghiệp có theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn (xem thêm hướng dẫn Quản lý công nợ theo hóa đơn) và chỉ nhập đối với trường hợp Mã giao dịch = 2 – Tăng giá.
 • Số hóa đơn: chọn từ Mã quyển hóa đơn hoặc nhập vào số hóa đơn (nếu sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in). Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Số lượng: nhập vào để hỗ trợ tính toán giá trị tăng/giảm giá và lên mẫu in hóa đơn bán hàng, không tham gia ghi thẻ kho, sổ kho trong các nghiệp vụ này.
 • Giá bán: nhập vào chênh lệch mức giá tăng/giảm so với giá bán ban đầu.
 • Tài khoản đối ứng: ngầm định hiển thị theo Tài khoản giảm giá hàng bán khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư (nếu Mã giao dịch = 1 – Giảm giá), cho phép sửa lại.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 3 Tháng Một, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap