Điều chỉnh tăng giá trị tài sản

Hạch toán

Nợ TK 211, 212, 213,…                     TSCĐ hữu hình; TSCĐ cho thuê tài chính; TSCĐ vô hình;…

Nợ TK 1332                                        Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ (nếu có).

Có TK 111, 112, 331,…          Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán.

Hướng dẫn thực hiện

1. Bút toán điều chỉnh tăng giá trị tài sản: 

2. Khai báo tăng giá trị tài sản:

 • Vào phân hệ Tài sản cố định\ Điều chỉnh giá trị TSCĐ. 
 • Màn hình lọc số liệu: dùng để lọc các tài sản đã khai báo tăng giá trị trước đó (nếu cần).

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

2.1. Đối với tài sản khấu hao theo phương pháp đường thẳng:

 • Khai báo các thông tin chung: số thẻ tài sản, kỳ, năm, mã nguồn vốn, lý do, ngày chứng từ, nguyên giá, đã khấu hao, số kỳ khấu hao còn lại, điều chỉnh khấu hao kỳ,…
  • Kỳ/năm: nhập kỳ/năm bắt đầu điều chỉnh.
  • Nguyên giá: nhập giá trị điều chỉnh tăng của tài sản.
  • Đã khấu hao: nhập giá trị đã khấu hao của phần điều chỉnh tăng (nếu có).
  • Số kỳ khấu hao còn lại (tháng): chương trình ngầm định tính dựa vào khai báo Ngày kết thúc khấu hao của tài sản và Kỳ/Năm điều chỉnh. Tuy nhiên, người dùng cần kiểm tra và nhập đúng số kỳ khấu hao thực tế còn lại sau điều chỉnh (vì ảnh hưởng đến mức trích khấu hao mới mỗi kỳ sau điều chỉnh).
  • Điều chỉnh khấu hao kỳ: hệ thống tự động tính toán phần chênh lệch trích khấu hao 1 kỳ trước và sau khi điều chỉnh, được phép sửa lại (nếu cần).
  • Khấu hao sau điều chỉnh: hệ thống tự động tính toán và hiển thị giá trị khấu hao 1 kỳ mới (sau điều chỉnh) sẽ áp dụng để người dùng tham khảo, thay đổi (nếu cần), không được phép sửa.
  • Lưu ý: nếu muốn thay đổi giá trị tại trường này thì phải chỉnh sửa giá trị tại trường Điều chỉnh khấu hao kỳ, khi đó giá trị tại trường này sẽ được tính toán lại và thay đổi theo.
 • Nhấn Lưu.

2.2. Đối với tài sản khấu hao theo phương pháp sản lượng:

 • Khai báo tương tự như phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
 • Lưu ý:
  • Cập nhật lại Tổng sản lượng mới của tài sản sau điều chỉnh (nếu có) tại chức năng Khai báo tăng tài sản.

2.3. Đối với tài sản khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh:

 • Khai báo tương tự như phương pháp khấu hao theo đường thẳng.
 • Lưu ý:
  • Hệ thống chỉ thực hiện tính toán và trích khấu hao theo nguyên giá mới (sau điều chỉnh) tại  đầu năm trích khấu hao tiếp theo của tài sản. Đối với năm hiện hành (năm điều chỉnh), người dùng tự điều chỉnh mức trích khấu hao mỗi kỳ bằng chức năng Điều chỉnh khấu hao tài sản (nếu cần).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap