Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu

Chức năng

  • Chức năng này dùng để khai báo kỳ đầu tiên nhập liệu vào chương trình. Người dùng phải chốt số dư tài khoản, vật tư,… đến đầu kỳ này để cập nhật vào hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Hệ thống\ Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu.

Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu

  • Khai báo Ngày bắt đầu sử dụng chương trình.
  • Lưu ý: 
    • Trường hợp Ngày bắt đầu sử dụng chương trình khác với Ngày bắt đầu năm tài chính thì khi cập nhật số dư ban đầu, người dùng phải nhập cả số dư đầu năm tài chính để lên được Bảng cân đối kế toán cho năm đầu tiên sử dụng chương trình.
    • Chỉ được phép nhập ngày đầu tháng, việc nhập khác ngày đầu tháng sẽ không có ý nghĩa do hệ thống giả định số dư ban đầu nhập vào là số đầu kỳ.
  • Nhấn Nhận.
Cập nhật vào 31 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap