Khai báo thông tin người ký

Chức năng

 • Dùng để khai báo thông tin chi tiết cho từng loại chữ ký/ngày ký mặc định hiển thị trên mẫu in chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Hệ thống\ Thông tin chữ ký…\ Khai báo thông tin người ký.
 • Màn hình điều kiện lọc: chọn mã chữ ký và loại cần khai báo, nhấn Nhận.

 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin: tùy theo từng mã chữ ký sẽ hiển thị các thông tin khai báo khác nhau.
  • Xử lý: bắt buộc khai báo với mã chữ ký =  85000 – Họ và tên của người giao dịch hoặc 90000 – Họ và tên của người lập.

1 – Theo người lập phiếu: in theo tên của người lập chứng từ.

2 – Theo người đăng nhập: in theo tên của người đăng nhập chương trình.

3 – Theo khai báo: in theo khai báo ở các trường Tên đầy đủ/Tên khác.

  • Tên đầy đủ/Tên khác: nhập vào tên người ký đối với Xử lý = 3 – Theo khai báo. Trong đó, Tên khác được dùng mẫu in tiếng anh.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Trường hợp có nhiều khai báo thỏa điều kiện, chương trình sẽ dựa vào mức độ ưu tiên được khai báo trong Danh mục loại thông tin chữ ký để xác định chữ ký/ngày ký in trên chứng từ. Nếu cùng  mức độ ưu tiên thì xét theo thứ tự nhập của mã loại trong Danh mục loại thông tin chữ ký.
 • Trường hợp có nhiều khai báo thỏa điều kiện và tên khai báo in trên chứng từ là giống nhau, chương trình sẽ xét ưu tiên theo Khai báo thông tin người ký, ngược lại sẽ dựa theo Khai báo các tham số tùy chọn tùy từng mã chữ ký:
  • 70000 – Họ và tên của thủ kho: in theo khai báo Họ và tên của thủ kho trong phân hệ Khai báo các tham số tùy chọn/ DN – Công ty (nếu có), ngược lại để trống.
 •  
  • 80000 – Họ và tên của thủ quỹ: in theo khai báo Họ và tên của thủ kho trong phân hệ Khai báo các tham số tùy chọn/ DN – Công ty (nếu có), ngược lại để trống.
  • 85000 – Họ và tên của người giao dịch: in theo tên người giao dịch trên chứng từ nếu tham số Sử dụng tên người giao dịch trên chứng từ cho mẫu in = Có.
  • 90000 – Họ và tên của người lập: dựa theo khai báo xử lý của tham số Họ và tên người lập trên mẫu in chứng từ để xác định chữ ký:

1 – Không xử lý: in theo khai báo Họ và tên của người lập trong phân hệ Khai báo các tham số tùy chọn/ DN – Công ty (nếu có), ngược lại để trống.

2 – Theo người lập phiếu: in theo tên của người lập chứng từ.

3 – Theo người đăng nhập: in theo tên của người đăng nhập chương trình.

  • 95000 – Ngày ký: dựa theo khai báo của tham số Ngày ký trên mẫu in chứng từ để xác định ngày ký chứng từ.

Cập nhật vào 16 Tháng Tám, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap