Kiểm tra giá thành

1. Chứng từ chưa nhập theo đối tượng chi phí

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ phát sinh không cập nhật đúng các đối tượng tập hợp chi phí (bộ phận trực tiếp, bộ phận gián tiếp, lệnh sản xuất, sản phẩm) khai báo trong Danh mục yếu tố chi phí.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Chứng từ chưa nhập theo đối tượng chi phí

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 2

2. Vật tư xuất sản xuất nhưng chưa khai báo định mức

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các vật tư có xuất sản xuất nhưng chưa được khai báo trong Định mức nguyên vật liệu (chỉ áp dụng kiểm tra đối với các yếu tố chi phí phân bổ theo định mức nguyên vật liệu).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Vật tư xuất sản xuất nhưng chưa khai báo định mức

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Vat tu xuat san xuat nhưng chua khai bao dinh muc

3. Vật tư có khai báo định mức nhưng các thành phẩm không sản xuất

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các vật tư có xuất sản xuất cho bán thành phẩm/thành phẩm đã khai báo Định mức nguyên vật liệu nhưng trong kỳ số lượng sản xuất của các bán thành phẩm/thành phẩm này = 0 (chỉ áp dụng kiểm tra đối với các yếu tố chi phí phân bổ theo định mức nguyên vật liệu).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Vật tư có khai báo định mức nhưng các thành phẩm không sản xuất

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Vat tu co khai bao dinh muc nhung thanh pham khong san xuat

 • Lưu ý:
 • Chức năng kiểm tra này chỉ được phép thực hiện sau khi đã thực hiện xong các bước tính giá thành sản phẩm.

4. Kiểm tra đối tượng giá thành trong phiếu xuất và phiếu nhập

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các chứng từ cập nhật chi phí phát sinh chỉ rõ cho sản phẩm cần tính giá thành nhưng sản phẩm này không có nhập kho thành phẩm trong kỳ (chỉ kiểm tra các yếu tố chi phí tập hợp trực tiếp theo đối tượng tính giá thành).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Kiểm tra đối tượng giá thành trong phiếu xuất và phiếu nhập

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Kiem tra doi tuong tinh gia thanh trong phieu xuat va phieu nhap

 

5. Các yếu tố có dở dang đầu kỳ hoặc phát sinh nhưng không có dở dang cuối kỳ và nhập kho 

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các sản phẩm có chi phí dở dang đầu kỳ hoặc chi phí phát sinh trong kỳ nhưng sản phẩm không có số lượng hoàn thành nhập kho và cũng không có số lượng dở dang cuối kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Các yếu tố có dở dang đầu kỳ hoặc phát sinh nhưng không có dở dang cuối kỳ và nhập kho

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Cac yeu to co dddk hoac cpps nhung khong co ddck va nhap kho

 • Lưu ý:
  • Chức năng kiểm tra này chỉ được phép thực hiện sau khi đã thực hiện xong các bước tính giá thành sản phẩm.

6. Các yếu tố chi phí không phân bổ được trong kỳ

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các yếu tố chi phí có phát sinh trong kỳ nhưng không phân bổ được cho bất kỳ đối tượng tính giá thành nào.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Các yếu tố chi phí không phân bổ được trong kỳ

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Cac yeu to khong phan bo duoc trong ky

 • Lưu ý:
  • Chức năng kiểm tra này chỉ được phép thực hiện sau khi đã thực hiện xong các bước tính giá thành sản phẩm. 

7. Thành phẩm nhập kho sai với thành phẩm trong lệnh sản xuất

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các phiếu nhập kho có mã sản phẩm khác với mã sản phẩm trong Lệnh sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Thành phẩm nhập kho sai với thành phẩm trong lệnh sản xuất

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

Thanh pham nhap kho sai voi thanh pham trong lenh san xuat

8. Lệnh sản xuất có dở dang đầu kỳ, không nhập thành phẩm nhưng khai báo kết lệnh

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các Lệnh sản xuất có chi phí dở dang đầu kỳ, không nhập thành phẩm nhưng khai báo kết thúc lệnh trong Danh mục lệnh sản xuất (tại trường Ngày kết thúc thực hiện).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Lệnh sản xuất có dở dang đầu kỳ, không nhập thành phẩm nhưng khai báo kết lệnh

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

LSX có do dang dau ky nhung khai bao ket lenh

 • Lưu ý:
  • Chức năng kiểm tra này chỉ được phép thực hiện sau khi đã thực hiện xong các bước tính giá thành sản phẩm.

9. Lệnh sản xuất đã kết thúc nhưng vẫn có phát sinh

Chức năng

 • Kiểm tra và trả về các Lệnh sản xuất đã khai báo kết thúc lệnh vào kỳ trước nhưng vẫn có phát sinh chi phí tại kỳ này.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Kiểm tra giá thành…/ Lệnh sản xuất đã kết thúc nhưng vẫn có phát sinh

Chung tu chua nhap theo doi tuong tap hop chi phi 1

 • Chọn kỳ/năm cần kiểm tra.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả kiểm tra:

LSX da ket thu ky truoc nhung van co phat sinh

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap