Lập phiếu kế toán

Chức năng

 • Dùng để ghi nhận các bút toán phát sinh định kỳ/cuối kỳ, các bút toán điều chỉnh và các bút toán khác chưa được ghi nhận tại các phân hệ nghiệp vụ khác trong chương trình.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Phiếu kế toán, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

Phieu ke toan

 • Khai báo các thông tin liên quan.
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Chung tu hach toan

Lưu ý

 • Nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản công nợ thì phải nhập vào Mã khách tương ứng trong thẻ Chi tiết.
 • Nhóm định khoản: cho phép hạch toán nhiều cặp định khoản (Nợ/Có) hoặc nhóm định khoản (một Nợ nhiều Có, hoặc một Có nhiều Nợ) trên cùng một phiếu kế toán. Giữa các cặp hoặc nhóm định khoản này được phân biệt bằng các Nhóm định khoản khác nhau. Nhóm định khoản do người dùng tự định nghĩa và nhập vào, có thể là dạng số hoặc dạng chuỗi (ví dụ: 1, 2,…, a, b,…).
 • Thẻ Thuế GTGT đầu vào: cần phải khai báo để lên Báo cáo thuế nếu nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến hạch toán tăng/giảm thuế GTGT đầu vào ở thẻ Chi tiết.
 • Các tham số tuỳ chọn liên quan đến Phiếu kế toán, xem chi tiết tại chức năng Khai báo các tham số tuỳ chọn (phân hệ Kế toán). Bao gồm các tham số sau:
  • Chuyển diễn giải trong phiếu kế toán vào sổ theo tài khoản đối ứng.
  • Theo dõi thanh toán trong phiếu kế toán, phiếu bù trừ công nợ.
  • Kiểm tra thuế trên bảng kê và ghi sổ.
 • Tiện ích hỗ trợ cập nhật hoặc xóa nhanh khi nhập liệu:

  • Cập nhật cho các bản ghi:

Cho phép nhật nhanh các trường có kiểu dữ liệu dạng tìm kiếm như Tài khoản, Mã khách,…

Hướng dẫn thực hiện: đứng tại một ô có giá trị, nhấn biểu tượng trên thanh công cụ chi tiết và chọn Cập nhật cho các bản ghi, chương trình sẽ sao chép giá trị ô đó cho các ô dữ liệu trống khác.

  • Xóa chi tiết: tiện ích cho phép xóa tất cả các dòng chi tiết trên màn hình nhập liệu cùng lúc.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 31 Tháng Năm, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap