Phát hành hóa đơn điện tử theo gói

Chức năng

 • Cho phép nhóm nhiều hóa đơn thành các gói khi phát hành, giúp quá trình phát hành được đơn giản và thuận tiện hơn. 

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn điện tử…\ Phát hành hoá đơn điện tử theo gói.
 • Khai báo thông tin lọc chứng từ cần phát hành:

  • Lọc ngày chứng từ cần phát hành.
  • Chọn loại chứng từ cần phát hành.
  • Chọn ký hiệu hoá đơn (Mã quyển) cần phát hành. Trường hợp không chọn, hệ thống sẽ phát hành theo ký hiệu hoá đơn khai báo mặc định trên Phần mềm phát hành hoá đơn điện tử Fast e-Invoice (khai báo tại chức năng Khai báo sử dụng hoá đơn).
  • Số lượng gói: số gói ngầm định tối đa hệ thống cho phép, số gói này có thể thay đổi khi cần (liên hệ nhân viên tư vấn Fast Accounting Online).
  • Nhấn Nhận
 • Màn hình kết quả lọc:

  • Số lượng:
  • Thể hiện số lượng hóa đơn tối đa trong một gói, số lượng này có thể thay đổi khi cần (liên hệ nhân viên tư vấn Fast Accounting Online).
  • Cho phép xem chi tiết các hóa đơn thuộc gói khi nhấn vào giá trị số lượng của gói cần xem:

  • Trạng thái: hiển thị tình trạng phát hành của gói, bao gồm các giá trị: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Hoàn thành, Lỗi. 
  • Phát hành hoá đơn điện tử: chọn các gói cần phát hành, nhấn vào biểu tượng Phát hành… trên thanh công cụ.
  • Yêu cầu ký số: đối với phát hành hóa đơn điện tử theo gói, hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ phát hành với chữ ký số là HSM (Hardware Security Module). Khi sử dụng loại chữ ký số này thì hệ thống sẽ tự động ký số và hoàn thành phát hành hoá đơn điện tử.
 • Lưu ý: 
  • Trường hợp phát hành nhiều gói, nếu có gói phát hành lỗi thì hệ thống sẽ ngưng phát hành từ gói phát hành lỗi trở về sau.
  • Xem thêm chức năng Phát hành hóa đơn điện tử mới.
Cập nhật vào 27 Tháng Mười Hai, 2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap