Sổ cái tài khoản

Chức năng

  • Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán, phục vụ kiểm tra, đối chiếu số liệu với các sổ kế toán chi tiết và là căn cứ để lập Báo cáo tài chính.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tổng hợp\ Sổ sách nhật ký chung\ Sổ cái của một tài khoản.
  • Màn hình lọc:

    • Nhóm theo tài khoản đối ứng: chương trình sẽ nhóm các phát sinh có cùng tài khoản đối ứng trong một chứng từ nếu khai báo là 1 – Có.
  • Mẫu in báo cáo:

Sổ cái một tài khoản - Báo Cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap