Sổ nhật ký bán hàng

Chức năng

 • Dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng hóa, bán dịch vụ, bán thành phẩm,…

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Khai báo tham số mẫu báo cáo.
 • Chọn Sổ nhật ký bán hàng, nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

Khai báo tham số Sổ nhật ký bán hàng

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Danh sách tài khoản nợ: khai báo tài khoản liên quan đến cột Phải thu từ người mua (ghi nợ) theo mẫu.
  • Danh sách tài khoản có 1/2/3: khai báo các tài khoản liên quan đến cột Ghi có tài khoản doanh thu (Hàng hóa, Thành phẩm, Dịch vụ).
  • Tiêu đề 1, 2: là tên tiêu đề trên mẫu in tiếng việt và mẫu in tiếng anh.
 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Sổ sách nhật ký chung\ Sổ nhật ký bán hàng.
 • Màn hình lọc:

 • Nhấn Nhận:
 • Mẫu in báo cáo:

Sổ nhật ký bán hàng - Báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap