Sổ nhật ký chi tiền

Chức năng

 • Dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Khai báo tham số mẫu báo cáo.
 • Chọn Sổ nhật ký chi tiền, nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

Sổ nhật ký chi tiền - TM

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Danh sách tài khoản có: khai báo các tài khoản liên quan đến cột Ghi có tài khoản 111, 112 theo mẫu.
  • Danh sách tài khoản nợ 1/2/3/4: khai báo các tài khoản liên quan đến cột Ghi nợ các tài khoản (Hàng hóa, Phải trả, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý).
  • Danh sách tài khoản nợ loại trừ: khai báo các tài khoản nợ không muốn lên báo cáo này. Riêng nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản, phải khai báo loại trừ TK 111,112 cho sổ này hoặc Sổ nhật ký thu tiền để tránh lên số liệu trùng lắp ở cả hai sổ.
  • Tiêu đề 1, 2: là tên tiêu đề trên mẫu in tiếng việt và mẫu in tiếng anh.
 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo: 

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Sổ sách nhật ký chung\ Sổ nhật ký chi tiền, hoặc vào phân hệ Tiền\ Sổ nhật ký chi tiền.
 • Màn hình lọc:

 • Nhấn Nhận.
 • Mẫu in báo cáo:

Sổ nhật ký chi tiền - Báo Cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap