Sổ nhật ký mua hàng

Chức năng

 • Dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị như: hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,…

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Khai báo tham số mẫu báo cáo.
 • Chọn Sổ nhật ký mua hàng, nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

Khai báo tham số Sổ nhật ký mua hàng

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Danh sách tài khoản có: khai báo tài khoản liên quan đến cột Phải trả người bán (ghi có) theo mẫu.
  • Danh sách tài khoản nợ 1/2: khai báo các tài khoản liên quan đến cột Tài khoản ghi nợ (Hàng hóa, Nguyên vật liệu).
  • Danh sách tài khoản nợ loại trừ: khai báo các tài khoản nợ không muốn lên báo cáo này (nếu có).
  • Tiêu đề 1, 2: là tên tiêu đề trên mẫu in tiếng việt và mẫu in tiếng anh.
 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Sổ sách nhật ký chung\ Sổ nhật ký mua hàng.
 • Màn hình lọc:

 • Nhấn Nhận:
 • Mẫu in báo cáo:

Sổ nhật ký mua hàng - Báo cáo

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap