1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán

Sổ sách theo hình thức nhật ký chung

 1. Sổ nhật ký chung
 2. Sổ nhật ký thu tiền
 3. Sổ nhật ký chi tiền
 4. Sổ nhật ký mua hàng
 5. Sổ nhật ký bán hàng
 6. Sổ cái tài khoản

Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ

 1. Đăng ký số chứng từ ghi sổ
 2. Chứng từ ghi sổ
 3. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 4. Sổ cái tài khoản

Sổ sách dùng chung

 1. Sổ chi tiết tài khoản.
 2. Sổ quỹ tiền mặt
 3. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 4. Sổ tiền gởi ngân hàng
 5. Sổ chi tiết tiền vay
 6. Sổ chi tiết công nợ phải thu
 7. Sổ chi tiết công nợ phải trả
 8. Sổ chi tiết bán hàng
 9. Thẻ kho (sổ kho)
 10. Sổ chi tiết vật tư
 11. Bảng tổng hợp chi tiết vật tư
 12. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 13. Thẻ tài sản cố định
 14. Sổ tài sản cố định
 15. Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 16. Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Cập nhật vào 24 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap