Tạm dừng khấu hao tài sản

Chức năng

  • Dùng để khai báo tạm dừng tính khấu hao tài sản trong một số trường hợp cần thiết (như: tạm dừng SXKD, sửa chữa lớn,…).

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản\ Khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ.
  • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

  • Khai báo khoảng thời gian tạm dừng.
  • Nhấn Lưu.

Lưu ý

    • Nếu khai báo = Có: hệ thống sẽ không tính khấu hao cho các ngày tạm dừng theo khai báo, các ngày khác vẫn được tính bình thường. Hệ thống ngầm định = Có theo qui định hiện hành.
    • Nếu khai báo = Không: hệ thống sẽ không tính khấu hao cho cả tháng có ngày tạm dừng.
Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap