Tạo phiếu chi tự động

Chức năng

 • Dùng để tạo tự động các chứng từ thanh toán (phiếu chi/giấy báo nợ) loại 2 – Chi cho khách hàng cho các hóa đơn mua hàng đã lập trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tiền\ Tạo phiếu chi từ hóa đơn.
 • Màn hình lọc: 

 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • Tích chọn các hóa đơn cần tạo chứng từ thanh toán, nhấn vào biểu tượng Tạo phiếu chi từ hóa đơn trên thanh công cụ.
 • Màn hình tạo phiếu chi:

 • Chọn loại chứng từ thanh toán, tài khoản có, trạng thái,…
 • Nhấn Nhận để tạo phiếu chi.

Lưu ý

 • Hạch toán:
  • Nếu tài khoản có của hóa đơn là tài khoản tiền, tài khoản nợ trên phiếu chi được tạo sẽ là tài khoản nợ và tài khoản thuế đầu vào trên hóa đơn.
  • Nếu tài khoản có của hóa đơn là tài khoản công nợ, tài khoản nợ trên phiếu chi được tạo sẽ là tài khoản công nợ trên hóa đơn.
 • Diễn giải:
  • Ngầm định của hệ thống là “Chi tiền cho hóa đơn số [#1], ngày [#2].” và cho phép sửa khi tạo phiếu chi, trong đó chương trình sẽ tự động điền [#1] là số hóa đơn và [#2] là ngày hóa đơn.
  • Để thay đổi diễn giải ngầm định cho phiếu chi, nhấn vào biểu tượng Cập nhật diễn giải ngầm định trên thanh công cụ.
 • Chỉ tạo cho các chứng từ có mã nguyên tệ là đồng tiền hạch toán.
 • Ngày của phiếu chi trùng ngày của hóa đơn được chọn.
 • Các hóa đơn đã được tạo sẽ không được tạo tiếp, muốn tạo lại phiếu chi, phải xóa phiếu chi đã tạo.
Cập nhật vào 10 Tháng Một, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap