Tất toán hoá đơn

1. Tất toán cho các hóa đơn

Chức năng

 • Tất toán trong trường hợp xóa nợ cho khách hàng, số tiền còn phải thu không đáng kể hoặc khách hàng thanh toán thừa.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tất toán cho các hóa đơn thanh toán thiếu:

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Xử lý…/ Tất toán cho các hóa đơn.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo một số thông tin chung: mã khách, diễn giải, số chứng từ,…
 • Thông tin chi tiết: chọn các hóa đơn cần tất toán.

 • Nhấn Lưu.
 • Lưu ý:
  • Bút toán tất toán tự động được hạch toán vào tài khoản được khai báo tại các tham số Tài khoản thu nhập tất toán cho các hóa đơn Tài khoản chi phí tất toán cho các hóa đơn (trong phần Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán).

2. Tất toán cho các hóa đơn thanh toán thừa:

 • Vào phân hệ Bán hàng/ Xử lý…/ Tất toán cho các hóa đơn.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Nhấn nút Lấy số liệu từ hóa đơn thu vượt trên thanh công cụ Chi tiết:

 • Lọc và chọn các hóa đơn cần tất toán:

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn hóa đơn cần tất toán:

 • Nhấn Nhận để thoát khỏi màn hình lọc hóa đơn.
 • Nhấn Lưu để lưu chứng từ tất toán.

2. Tạo chứng từ tất toán…

Chức năng

 • Tiện ích tạo hàng loạt các chứng từ tất toán cho nhiều hóa đơn của nhiều khách hàng khác nhau.
 • Sau khi tất toán, mỗi khách hàng sẽ được tạo ra 1 chứng từ tất toán tương tự như ở Mục 1. Tất toán cho các hóa đơn, người dùng có thể vào kiểm tra, chỉnh sửa hoặc xóa chứng từ phân bổ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Xử lý…\ Tạo chứng từ tất toán…

 • Nhập các điều kiện lọc và Loại hóa đơn cần tất toán.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả lọc:

 • Tích chọn các hóa đơn cần tất toán, nhấn biểu tượng Tất toán trên thanh công cụ và nhập các thông tin cho chứng từ tất toán (tương tự Mục 1. Tất toán cho các hóa đơn):

 • Nhấn Nhận.
 • Kiểm tra chứng từ tất toán: chứng từ tất toán được tự động tạo và lưu tại chức năng Bán hàng/ Xử lý…/Tất toán cho các hóa đơn, người dùng có thể vào kiểm tra, chỉnh sửa hoặc xóa chứng từ tất toán.

3. Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Báo cáo

Cập nhật vào 26 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap