Thôi khấu hao tài sản

Chức năng

 • Dùng để khai báo dừng tính khấu hao đối với các tài sản không còn sử dụng hoặc chờ thanh lý, nhượng bán,…

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tài sản\ Khai báo thôi khấu hao TSCĐ.
 • Chọn tài sản và nhấn vào biểu tượng Sửa trên thanh công cụ.

 • Khai báo ngày thôi khấu hao.
  • Ngày thôi khấu hao: Chương trình vẫn tính khấu hao của tháng có ngày thôi khấu hao. Nếu không muốn khấu hao trong tháng thì người dùng cần khai báo ngày thôi khấu hao là ngày cuối tháng trước. 
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Tính khấu hao tại kỳ thôi khấu hao tài sản sẽ phụ thuộc vào tham số Tính khấu hao theo ngày (Có/Không) ở phần Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Tài sản cố định:
  • Nếu khai báo = Có: chương trình sẽ tính khấu hao theo đúng số ngày sử dụng thực tế trong kỳ (tính đến ngày khai báo thôi khấu hao). Hệ thống ngầm định = Có theo qui định hiện hành.
  • Nếu khai báo = Không: chương trình sẽ không tính cho kỳ khai báo thôi khấu hao.
 • Trường hợp Ngày thôi khấu hao là ngày đầu kỳ: chương trình vẫn tính khấu hao cho kỳ khai báo thôi (nếu tham số trên = Không). Nếu không muốn tính khấu hao thì phải khai báo ngày thôi là ngày cuối kỳ trước.
Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap