Tính khấu hao tài sản

Chức năng

 • Dùng để tính khấu hao định kỳ cho tài sản cố định.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tài sản\ Tính khấu hao tài sản cố định.
 • Màn hình lọc:

 • Chọn kỳ, năm cần tính khấu hao.
 • Nhấn Nhận.

Lưu ý

 • Các tham số ảnh hưởng đến việc tính khấu hao:
  • Tính khấu hao theo ngày (Có/Không):
  • 1. Nếu khai báo = Có: chương trình sẽ tính khấu hao theo đúng số ngày sử dụng thực tế trong kỳ. Hệ thống ngầm định = Có theo qui định hiện hành.
  • 2. Nếu khai báo = Không: chương trình sẽ tính khấu hao theo tròn kỳ cho tài sản khi đưa vào sử dụng, khai báo giảm, tạm dừng, thôi khấu hao.
  • Tính hết giá trị còn lại vào kỳ kết thúc khấu hao (Có/Không):
  • 1. Nếu khai báo = Có: chương trình sẽ tính khấu hao theo toàn bộ giá trị còn lại tại kỳ kết thúc khấu hao (khai báo ở phần cập nhật thông tin tài sản).
  • 2. Nếu khai báo = Không: chương trình vẫn sẽ tính khấu hao theo giá trị khấu hao 1 kỳ khai báo (nếu tại kỳ kết thúc khấu hao, giá trị còn lại lớn hơn giá trị khấu hao 1 kỳ). Phần chênh lệch lớn hơn sẽ được chuyển sang tính cho kỳ sau.
  • Xem thêm Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Tài sản cố định.
 • Công thức tính khấu hao: theo qui định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 • Trường hợp cần điều chỉnh giá trị khấu hao sau khi tính, xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp cần xóa kết quả tính khấu hao sau khi tính, xem hướng dẫn tại đây.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

 

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap