1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo thuế
 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

Chức năng

 • Dùng để lên báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính theo qui định, nhằm xác định số thuế nộp thừa/thiếu sau khi trừ đi số thuế đã tạm nộp hằng quý.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Màn hình lọc:

Tạo mẫu Tờ khai quyết toán năm 1

  • Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo đã có sẵn để sửa hoặc sao chép sang mẫu mới hoặc để xóa.
  • Loại: 

1 – Tạo mẫu: dùng để tạo mẫu báo cáo mới theo nhu cầu (nếu cần).

2 – Sửa mẫu: dùng để sửa mẫu báo cáo đã có sẵn.

3 – Xóa: dùng để xóa mẫu báo cáo đã có sẵn. Lưu ý: muốn xóa phải tích thêm vào ô Xác nhận xóa mẫu báo cáo để tránh thao tác xóa nhầm.

  • Thẻ Khác: khai báo thông tin mẫu báo cáo theo qui định.

Tạo mẫu Tờ khai quyết toán năm 2

 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới hoặc Sửa trên thanh công cụ:

Tạo mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN - Tạo mới

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Số thứ tự khi in: số thứ tự hiển thị trên mẫu in (theo mẫu qui định).
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • Mã in cột tiền, cột thuế: mã số hiển thị trên mẫu in (theo mẫu qui định).
  • Tiêu đề phần phụ lục: nếu chọn Có, chỉ tiêu này sẽ không thuộc nội dung của báo cáo mà là tiêu đề của phần phục lục.
  • Thuộc phần phụ lục: nếu chọn Có, chỉ tiêu này sẽ thuộc nội dung của phần phục lục.
  • In:

1 – Có in: chỉ tiêu sẽ được hiển thị trên các mẫu in báo cáo dạng PDF và Excel.

0 – Không in: chỉ tiêu vẫn được hiện trên màn hình kết quả báo cáo nhưng không hiển thị trên mẫu in dạng PDF và Excel. Các chỉ tiêu này thường là các chỉ tiêu khai báo trung gian để tổng hợp số liệu cho các chỉ tiêu chính thức. 

  • Cách tính:

0 – Theo mã số: dùng cho chỉ tiêu được tính toán từ kết quả của các chỉ tiêu khác (theo khai báo tại trường Công thức).

1 – Theo phát sinh tài khoản: dùng cho chỉ tiêu cần lấy theo số phát sinh. Chương trình sẽ dựa vào khai báo Các tài khoản nợCác tài khoản có để lấy số liệu.

  • Các tài khoản nợ/Các tài khoản có: khai báo các tài khoản cần lấy số liệu. Trường hợp nhập tại cả hai trường, chương trình sẽ lấy phát sinh theo đúng đối ứng nợ/có khai báo.

Lưu ý: trường hợp khai báo nhiều tài khoản thì giữa các tài khoản cách nhau dấu phẩy.

  • Các tài khoản không tính giảm trừ: chỉ dùng nếu Cách tính = 1 – Theo phát sinh tài khoản. Chương trình sẽ lấy số phát sinh theo Các tài khoản nợ và Các tài khoản có khai báo trừ cho các phát sinh ghi giảm Các tài khoản mà có tài khoản đối ứng khác với các tài khoản khai báo tại trường này.

Ví dụ: Cách tính = 1 – Theo phát sinh tài khoản, Các tài khoản nợ = 642, Các tài khoản đối ứng = Rỗng, Các tài khoản không tính giảm trừ = 911 => Chương trình sẽ lấy tổng phát sinh bên Nợ TK 642 trừ các phát sinh bên Có TK 642 mà có TK đối ứng khác TK 911. 

  • Kiểu:

1 – Chỉ lấy giá trị không âm: dùng cho các chỉ tiêu cần lấy kết quả là số dương, nếu kết quả tính toán ra số âm thì không lấy (gán = 0).

0 – Không: luôn hiển thị theo kết quả tính toán được (có thể là số số dương hoặc số âm).

  • Công thức: chỉ cập nhật khi Cách tính = 0 – Theo mã số, có thể khai báo các phép tính cộng/trừ/nhân/chia từ các mã số đã được khai báo và phải được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ].

Ví dụ: chỉ tiêu có mã số 110 được tính tổng từ các chỉ tiêu có mã số 111, mã số 112 thì nhập vào trường Công thức như sau: [111]+[112]. 

 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Màn hình lọc:

Tờ khai quyết toán thuế TNDN - ĐKL

 • Màn hình kết quả:

Tờ khai quyết toán thuế TNDN - Bc

Lưu ý

 • Trường hợp muốn điều chỉnh số liệu hoặc cần tự nhập cho một số chỉ tiêu trên báo cáo thì vào chức năng Tổng hợp/ Điều chỉnh số liệu báo cáo/ Tờ khai quyết toán thuế TNDN để cập nhật.
 • Chương trình cho phép kết xuất báo cáo ra tệp Excel và sử dụng tệp này để chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục thuế thông qua công cụ HTKKConverter.exe (tải về tại đây).

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap