1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Báo cáo thuế
 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Chức năng

 • Dùng để xác định số tiền thuế phát sinh trong quý mà Doanh nghiệp phải tạm nộp dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

1. Khai báo mẫu báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
 • Màn hình lọc:

Tạo mẫu Tờ khai TNDN tạm tính 1

  • Mẫu báo cáo: chọn mẫu báo cáo đã có sẵn để sửa hoặc sao chép sang mẫu mới hoặc để xóa.
  • Loại: 

1 – Tạo mẫu: dùng để tạo mẫu báo cáo mới theo nhu cầu (nếu cần).

2 – Sửa mẫu: dùng để sửa mẫu báo cáo đã có sẵn.

3 – Xóa: dùng để xóa mẫu báo cáo đã có sẵn. Lưu ý: muốn xóa phải tích thêm vào ô Xác nhận xóa mẫu báo cáo để tránh thao tác xóa nhầm.

  • Thẻ Khác: khai báo thông tin mẫu báo cáo theo qui định.

Tạo mẫu Tờ khai TNDN tạm tính 2

 •  Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới hoặc Sửa trên thanh công cụ:

Tạo mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3-tạo mới

 • Giải thích một số trường thông tin: 
  • Số thứ tự: thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu khi lên báo cáo.
  • Số thứ tự khi in: số thứ tự hiển thị trên mẫu in (theo mẫu qui định).
  • Mã số: mã số của chỉ tiêu phục vụ cho việc tính toán, tổng hợp số liệu.
  • In:

1 – Có in: chỉ tiêu sẽ được hiển thị trên các mẫu in báo cáo dạng PDF và Excel.

0 – Không in: chỉ tiêu vẫn được hiện trên màn hình kết quả báo cáo nhưng không hiển thị trên mẫu in dạng PDF và Excel. Các chỉ tiêu này thường là các chỉ tiêu khai báo trung gian để tổng hợp số liệu cho các chỉ tiêu chính thức.

  • Cách tính:

0 – Tính theo mã số: dùng cho chỉ tiêu được tính toán từ kết quả của các chỉ tiêu khác (theo khai báo tại trường Công thức).  

1 – Tính theo số phát sinh: dùng cho chỉ tiêu cần lấy theo số phát sinh. Chương trình sẽ dựa vào khai báo Các tài khoản nợCác tài khoản có để lấy số liệu.

  • Các tài khoản nợ/Các tài khoản có: khai báo các tài khoản cần lấy số phát sinh bên nợ hoặc bên có. Trường hợp nhập cả 2 trường thì chương trình sẽ lấy phát sinh theo đúng đối ứng nợ/có khai báo.

Lưu ý: trường hợp khai báo nhiều tài khoản thì giữa các tài khoản cách nhau dấu phẩy. 

  • Tính giảm trừ:

1 – Tính giảm trừ: chương trình sẽ tính phát sinh theo khai báo tại Các tài khoản nợ\Các tài khoản có trừ đi các phát sinh giảm trừ có tài khoản đối ứng khác Tài khoản xác định kết quả kinh doanh trong phần Khai báo các tham số tùy chọn – phân hệ Kế toán. 

Ví dụ: chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khai báo Các tài khoản nợ = Rỗng, Các tài khoản có = 511, Tài khoản xác định kết quả kinh doanh = 911 => Chương trình sẽ lấy tổng phát sinh bên có TK 511 trừ các phát sinh bên nợ TK 511 có TK đối ứng khác TK 911.

Tiện ích này dùng để khai báo lên được số liệu đúng trong cả trường hợp chưa thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí về tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

0 – Không tính giảm trừ: chương trình sẽ tính phát sinh theo đúng khai báo tại Các tài khoản nợ\Các tài khoản có.

  • Công thức: chỉ cập nhật khi Cách tính = 0 – Tính theo mã số, có thể khai báo các phép tính cộng/trừ/nhân/chia từ các mã số đã được khai báo và phải được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ].

Ví dụ: chỉ tiêu có mã số 01 được tính bằng chỉ tiêu có mã số 01A trừ chỉ tiêu có mã số 01B thì nhập vào trường Công thức như sau: [01A]-[01B].

 • Nhấn Lưu.

2. Truy xuất báo cáo:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Thuế…\ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
 • Màn hình lọc:

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý-Điều kiện lọc

 • Mẫu in báo cáo:

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - BC

Lưu ý

 • Trường hợp muốn điều chỉnh số liệu hoặc cần tự nhập cho một số chỉ tiêu trên báo cáo thì vào chức năng Tổng hợp/ Điều chỉnh số liệu báo cáo/ Tờ khai quyết toán thuế TNDN để cập nhật.

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 16 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap