Tổng hợp hàng xuất kho

Chức năng

  • Tổng hợp tình hình nhập kho hàng hóa, vật tư trong kỳ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tồn kho\ Báo cáo hàng xuất\ Tổng hợp hàng xuất kho.

Tổng hợp hàng xuất kho - Đkl 1

Tổng hợp hàng xuất kho - Đk lọc 2

Tổng hợp hàng xuất kho - Đk lọc 3

Tổng hợp hàng xuất kho - Đk lọc 4

  • Khai báo một số điều kiện lọc và nhấn Nhận.
  • Màn hình kết quả xuất hiện, sau đó chọn biểu tượng In trên thanh công cụ và in báo cáo:

Tổng hợp hàng xuất kho - BC

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 8 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap