Xoá khấu hao tài sản

Chức năng

  • Dùng để xóa kết quả tính khấu hao của tài sản (nếu cần).

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Tài sản\ Xóa khấu hao tài sản cố định.
  • Màn hình lọc:

  • Chọn kỳ, năm, cần xóa khấu hao.
  • Loại = 0: chương trình sẽ xóa kết quả tính khấu hao của tất cả các tài sản.
  • Loại = 1: chương trình chỉ xóa các tài sản không có Điều chỉnh giá trị khấu hao.
  • Nhấn Nhận.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap