1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Danh sách báo cáo

  1. Bảng cân đối phát sinh tài khoản
  2. Bảng cân đối kế toán
  3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)
  5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp)
  6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Cập nhật vào 27 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap